SHIN-NIPPON RET-700

Alles-in-één model inclusief automatische ref, keratometer, topograaf, pc en database. Auto Ref-Topographer met nagestreefde functionaliteit en bruikbaarheid.

De refractormeter die autoref, kerato en topografie kan meten met enkele uitlijning is gerealiseerd. Een verscheidenheid aan analysefuncties ondersteund door absolute betrouwbaarheid.

Eigenschappen van SHIN-NIPPON RET

Menu